NEWS | ข่าวสาร
23 May

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

08 May

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

25 April

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2567

02 April

รายละเอียดการประกวดรูปขบวนและการแต่งกายพื้นเมือง ในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

Page 1 of 155