NEWS | ข่าวสารกลับก่อนหน้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย


วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567


เอกสารประกอบ