NEWS | ข่าวสารกลับก่อนหน้า

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย


วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567


เอกสารประกอบ