ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องทุนการศึกษา | กองบริหารงานบุคคล

กลับหน้าหลัก
ทุนการศึกษา โครงการอาจารย์ช้างเผือก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) ประกาศ ทุน ช้างเผือก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประกาศผล ทุน ช้างเผือก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก ลว 28 ต.ค. 63 ประกาศ ทุน ช้างเผือก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) ประกาศทุน
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) ประกาศทุน