กลับหน้าหลัก

HR | การสรรหาและแต่งตั้งฯและความก้าวหน้าในสายงาน
- การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น -

UPDATE FILES!

การกำหนดแต่งตั้งให้สูงขึ้นของสายคณาจารย์และสายปฏิบัติการ