EVENTS | กิจกรรมกองบริหารงานบุคคลกลับก่อนหน้า


"กิจกรรม CMU HR 5.0 แค่มีใจอะไรก็ง่าย โดย คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ (กรรมการบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
2 เมษายน 2567
กิจกรรม CMU HR 5.0 แค่มีใจอะไรก็ง่าย โดย คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ (กรรมการบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรอง VIP 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย