กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2567

17 กรกฏาคม 2567
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาจึงเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญของศาสนาให้บำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ รวมไปถึงสนองพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยด้านทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดศรีดอนมูล

Read more

Page 2 of 34