ปฏิทินการใช้บริการรถยนต์ ของศูนย์ประสานงาน กทม.

เข้าสู่ระบบ
การใช้บริการรถยนต์ ของศูนย์ประสานงาน กทม.
วันที่  
หากต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล หลังได้รับการอนุมัติแล้ว
กรุณาโทร. 02-354-5552  หรือ LineID : somjet023545550
วันที่-เวลา
เสนอขอ
วันที่-เวลา
ใช้บริการ
รายละเอียดการใช้บริการ
สถานะ
18/11/2565 (15:45)28/11/2565 (08:30)
ถึง
28/11/2565 (13:00)
ผู้จอง : จีราพร สุวรรณเดช (สำนักงานมหาวิทยาลัย - โทร. 053941009, 086-587-4709)
ใช้สำหรับ : รับท่านอธิการบดี​ มช.
ขาไป : จาก โรงแรม​เดอะ​สุ​โกศล​ ถึง อาคาร​ สวทช.​
ขากลับ : จาก: อาคาร​ สวทช.​ ถึง สนามบิน​สุวรรณภูมิ​
พลขับ : ไพบูลย์
อนุมัติ
17/11/2565 (12:10)28/11/2565 (14:10)ผู้จอง : นิรมล เอบีฮาระ (สำนักงานมหาวิทยาลัย - โทร. 053941004, 099-222-8794)
ใช้สำหรับ : รับ อ.วินิตา และ อ.จุฑาทิพย์ พร้อมคณะ​ฯ
ขาไป : จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
พลขับ : กำแพง
อนุมัติ