ปฏิทินการใช้บริการรถยนต์ ของศูนย์ประสานงาน กทม.

เข้าสู่ระบบ
การใช้บริการรถยนต์ ของศูนย์ประสานงาน กทม.
วันที่  
หากต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูล หลังได้รับการอนุมัติแล้ว
กรุณาโทร. 02-354-5552  หรือ LineID : somjet023545550
วันที่-เวลา
เสนอขอ
วันที่-เวลา
ใช้บริการ
รายละเอียดการใช้บริการ
สถานะ
09/04/2567 (09:37)29/05/2567 (16:55)
ถึง
30/05/2567 (17:50)
ผู้จอง : สุรีย์วัลย์ คำไชย (สำนักงานมหาวิทยาลัย - โทร. 053941002, 081-602-2720)
ใช้สำหรับ : ขอรับ รองฯประเสริฐ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน
ขาไป : จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ขากลับ : จาก: มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ
พลขับ : ไพบูลย์
อนุมัติ
23/05/2567 (11:29)30/05/2567 (12:00)
ถึง
30/05/2567 (20:40)
ผู้จอง : สิโรบล ใหม่วัน (สำนักงานมหาวิทยาลัย - โทร. 053941005, 087-659-9610)
ใช้สำหรับ : รับ รองฯรัฐสิทธิ์
ขาไป : จาก โรงแรม Mo Hotel ราชเทวี ถึง สป.อว. อาคารอุดมศึกษา 1
ขากลับ : จาก: สป.อว. อาคารอุดมศึกษา 1 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ
พลขับ : กำแพง
อนุมัติ